Net Specific

Del

Communication Paths

Se projekt

Anders Bojen & Kristoffer Ørum (DK)

Disbelieving Gravity

Anders og Kristoffer disbelieving klodser

Disbelieving Gravity udfordrer vores syn på tyngdekraften.

Anders og Kristoffer disbelieving logo
Anders og Kristoffer disbelieving tåge
Close
Anders og Kristoffer portræt
Del

Om Anders Bojen & Kristoffer Ørum (DK)

Anders Bojen og Kristoffer Ørum er en kunstnerduo, der skaber værker, som udfordrer den gængse verdensopfattelse. De bruger ofte en pseudo-videnskabelig tilgang, hvor de prøver at transformere eksisterende begreber til noget andet og give nye måder at se verden på.

I deres værker anvendes informationer og materialer fra populærkulturen, videnskabelig litteratur og ting hentet fra nettet. Disse materialer danner en bagvedliggende inspiration til værker, der ofte baserer sig på fortællinger og underliggende strukturer.

Duoen laver både skulpturer, installationer og værker på nettet. Et eksempel på deres netkunstneriske praksis er Radiant Copenhagen (2009), som benytter kort og fortællinger til at vise et fremtidigt København. Til lanceringen af Radiant Copenhagen blev netsiden knyttet til en fysisk event – en bustur rundt til forskellige fysiske steder i byen. Bojen og Ørum har også lavet værket Topographies of the Insignificant (2010), der både illustrerer det store perspektiv samt de små mikro-fortællinger, der finder sted i fire europæiske byer – også kortlagt på Google Maps.

Mere Anders Bojen og Kristoffer Ørum på nettet:
www.anders-kristoffer.dk
www.radiantcopenhagen.net
www.insignificant-topographies.net


Close
Disbelieving 1
Del

Om værket: Disbelieving Gravity (2012)

Til Net.Specific udstillingen Communication Paths / Kommunikations stier har Anders Bojen og Kristoffer Ørum lavet værket Disbelieving Gravity. I værket har Bojen og Ørum fokus på Isaac Newtons teori om tyngdekraften og de antagelser og metaforer, som er knyttet hertil. Gennem forskellige spil og lektioner, skal brugeren lære et nyt sprog. Et sprog der med vilje misforstår etablerede sprog og idéer, for at gentænke dem som noget nyt.

I Disbelieving Gravity har Bojen og Ørum fokus på, hvordan teorier kan bearbejdes. Som værkets titel også antyder, sår de allerede her tvivl om teorien om tyngdekraftens egentlige sandhed. Brugeren opfordres derfor til at stille spørgsmåltegn ved, hvad de selv tror eller tror at vide.

Værket undersøger, når vi i ord, vendinger og metaforer refererer til tyngdekraften og helt konkret, når vi blindt tror på tyngdekraftens principper i vores daglige handlinger. Værket består af 12 øvelser, der skridt for skridt skal få brugeren til at forstå et nyt tankesæt, som kan erstatte det, hun / han allerede kender om tyngdekraften.

Disbelieving Gravity bruger nettets kommunikative potentialer gennem læring. Hvordan læring bruger forskellige former og metoder til at manifestere sit budskab. Ligeledes handler værket om, hvordan et formodet faktum – noget vi tror, er sandhed – kan skubbes til side, til fordel for en ny verdensforståelse.

Disbelieving Gravity er støttet af:

Statens Kunstråd logo lille