Net Specific

Disbelieving 1
Del

Om værket: Disbelieving Gravity (2012)

Til Net.Specific udstillingen Communication Paths / Kommunikations stier har Anders Bojen og Kristoffer Ørum lavet værket Disbelieving Gravity. I værket har Bojen og Ørum fokus på Isaac Newtons teori om tyngdekraften og de antagelser og metaforer, som er knyttet hertil. Gennem forskellige spil og lektioner, skal brugeren lære et nyt sprog. Et sprog der med vilje misforstår etablerede sprog og idéer, for at gentænke dem som noget nyt.

I Disbelieving Gravity har Bojen og Ørum fokus på, hvordan teorier kan bearbejdes. Som værkets titel også antyder, sår de allerede her tvivl om teorien om tyngdekraftens egentlige sandhed. Brugeren opfordres derfor til at stille spørgsmåltegn ved, hvad de selv tror eller tror at vide.

Værket undersøger, når vi i ord, vendinger og metaforer refererer til tyngdekraften og helt konkret, når vi blindt tror på tyngdekraftens principper i vores daglige handlinger. Værket består af 12 øvelser, der skridt for skridt skal få brugeren til at forstå et nyt tankesæt, som kan erstatte det, hun / han allerede kender om tyngdekraften.

Disbelieving Gravity bruger nettets kommunikative potentialer gennem læring. Hvordan læring bruger forskellige former og metoder til at manifestere sit budskab. Ligeledes handler værket om, hvordan et formodet faktum – noget vi tror, er sandhed – kan skubbes til side, til fordel for en ny verdensforståelse.

Disbelieving Gravity er støttet af:

Statens Kunstråd logo lille