Net Specific

Neddam billede til udstilling
Del

Om udstillingen Performing the Media - Online Identiteter

Performing the Media er anden udstilling i Museet for Samtidskunsts online udstillingsplatform Net.Specific. Udstillingen omhandler, hvordan identitet kan konstrueres online via de værktøjer, som nettet giver kunstnerne og brugerne at arbejde med. Identitet skal i denne kontekst ses i en bred forståelsesramme, fx hvordan online repræsentation og tilstedeværelse kan tage mange forskellige former samt hvordan nettet fungerer som et transformativt og kritisk handlingsrum.

Udstillingens deltagende kunstnere arbejder alle med nettet som udgangspunkt for deres performative kunstneriske praksis, der centrerer sig omkring emner som: hacking, overvågning, sporing og repræsentation.

Tobias Leingruber og Johannes P. Osterhoff arbejder begge med undergravende strategier og med at skabe alternativer for brugerne. Disse kan både være værktøjer og workshops (Leingruber) eller mere konceptuelle strategier gennem længerevarende performances, der giver indsigt og mediebevidsthed (Osterhoff). Martine Neddam skaber et mere poetisk alternativ gennem et non-profit værktøj til selv-repræsentation og historiefortælling.

Internettet er i sig selv performativt gennem sin modularitet og variabilitet. Her kan elementer let kopieres og modificeres, hvilket også flittigt bliver brugt af hackere og kritiske kunstnere. Internettet kan tilsvarende være et rum til netværksbaserede performances, som bl.a. kan ses i Osterhoffs projekter og hos kunstnere, der anvender virtuelle platforme til deres performances.

De fleste kunstnere, der arbejder med disse praksisser, forbinder fysiske og digitale rum, da disse ikke kan adskilles i dagens netværkssamfund. De kommenterer på den digitale kultur, som vi alle bebor, og ønsker at skabe kritiske alternativer og diskurser. Disse kunstnere er en vigtig del af en samtidig kritisk mod-kultur, som både eksisterer i kunstfeltet og indenfor et bredere digitalt kulturelt felt.

Læs mere om netkunst

For at give udstillingen en yderligere dynamisk tilgang, vil der løbende blive tilføjet materialer, der fremhæver værkernes vigtigste tematikker.

Udstillingen er kurateret af Tina Mariane Krogh Madsen