Net Specific

Nettime
Del

Netkunst ressourcer på nettet

Internettet er i sig selv en uudtømmelig ressource, når det gælder litteratur om netkunst. Det er også her, at værkerne findes og dialogen om dem holdes aktivt i gang.

Mange anerkendte forskere publicerer gerne deres artikler på nettet og har været aktive på de mange e-mail lister, diskussions sites og fora, som beskæftiger sig med digital kultur og netkunst, her fx nettime, 7-11 og Rhizome.org. Den diskussion og aktivitet, der finder sted på disse lister og sites er væsentlige, hvis man skal forstå netkulturens bevægelser. De mest fremtrædende lister og fora var med til at skabe en kultur omkring netkunsten og gøre opmærksom på de forskellige værkers eksistens. Ligeledes var de fysiske møder vigtige. Her mødtes kernen af kunstnerne for at diskutere værker og problematikker, fx på den taktiske mediekonference Next5Minutes. Denne tradition fortsætter stadig på de større festivaler for digital kultur, som den årlige Transmediale i Berlin, Tyskland og Ars Electronica i Linz, Østrig samt små kunstnerdrevne events, fx 0100101110101101.ORGs The Influencers, der siden 2004 årligt afholdes i Barcelona, Spanien. Dog er flere af disse bredt fokuseret omkring medier og digital kultur, sidstnævnte også på medie-aktivisme.

Litteraturliste om netkunst

Listerne under dette afsnit er som meget andet på nettet, både ufuldstændig og i løbende udvikling. Links til artikler vil derfor også med tiden blive forældede, ligesom nye udgivelser vil komme til. Det samme med kunstnerlinks og festivaler.

Atkins, Robert: “State of the (Online) Art”, originalt publiceret i Art in America, april 1999: http://www.robertatkins.net/beta/shift/online/state.html

Baumgärtel, Tilman: net.art: Materialen zur Netzkunst, Nürnberg: Verlag für moderne kunst Nürnberg 1999

Baumgärtel, Tilman: net.art 2.0: Neue Materialen zur Netzkunst, Nürnberg: Verlag für moderne kunst Nürnberg 2001

Baumgärtel, Tilman: “Mark Napier’s „Landfill‟”, in Nettime, 1998: http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9807/msg00074.html

Bookchin, Nathalie: a history of net art (open source)
http://bookchin.net/history.html

Bosma, Josephine: ”Is it a Commercial? Is it Spam? It is net.art!”, originalt publiceret i Mute, 1998: http://laudanum.net/cgi-bin/media.cgi?action=display&id=953720713

Bosma, Josephine: Nettitudes – Let’s talk net art, NAi Publishers, 2012

Brøgger, Andreas: ”net art, web art, online art, net.art” (2000), in Afsnitp.dk on/off: http://afsnitp.dk/onoff/Texts/printerfriendly/broggernetart,we.html

Brøgger, Andreas: ”www.kunst.net/essay.doc”, in Kritik, 34. årg. nr. 149, 2001

Chandler, Annmarie & Norie Neumark (red.): At a Distance – Precursors to Art and
Activism on the Internet, Cambridge, Massachusetts/London, England: The MIT Press 2006

Corby, Tom: Network Art: Practices and Positions, London/Oxon/New York: Routledge 2006

Daniels, Dieter & Gunther Reisinger (red.): Net Pioneers 1.0: Contextualising Early Net-based Art, Berlin: Sternberg Press 2010

Dietz, Steve: ”Curating Net Art: A Field Guide”, in Christiane Paul (red.): New Media in the White Cube and Beyond, Berkeley/Los Angeles, London: The University of California Press 2008, pp. 76-84

Dietz, Steve: ”Collecting New-Media Art: Just Like Anything Else, Only Different”, in Bruce Altshuler (red.): Collecting the New: Museums and Contemporary Art, New Jersey/Oxfordshire: Princeton University Press 2005, pp. 85-101

Gere, Charlie: Digital Culture, London: Reaction Books 2002/ 2008, 2. udgave

Greene, Rachel: Internet Art, London: Thames & Hudson 2004

Krysa, Joasia (red.): Data Browser 03: Curating Immateriality: The Work of the Curator in the Age of Network Systems, New York: Autonomedia 2006

Lillemose, Jacob, Nikolaj Recke & Artnode.ORG (red.) Vi elsker din computer, København: Artnode.org & Det Kgl. Danske Kunstakademi 2008

Lunenfeld, Peter (red.): The Digital Dialectic, Cambridge, Massachusetts/London, England: The MIT Press 1999/2000

Lunenfeld, Peter: Snap to Grid: A User’s Guide to Digital Arts, Media, and Cultures, Cambridge, Massachusetts/London, England: The MIT Press 2000

Nason, Gabriele & Filomena Moscatelli (red.): Eva and Franco Mattes: 0100101110101101.org, Milano: Charta Books 2009

Paul, Christiane (red.): New Media in the White Cube and Beyond, Berkeley/Los Angeles, London: The University of California Press 2008

Shulgin, Alexei & Olga Goriunova: ”Glitch”, in Neural, nr. 28, 2008, pp. 44-47

Shulgin, Alexei & Olga Goriunova: Read_me: Software Art & Cultures, Aarhus: Aarhus University Press 2004

Stellabras, Julian: Internet Art: The Online Clash of Culture and Commerce, London: Tate Publishing 2003

Trant, Jennifer: ”When All You‟ve Got is „The Real Thing‟: Museums and Authenticity in the Networked World”, in Ross Parry (red.): Museums in a Digital Age, Lon-don/Oxon/New York: Routledge 2010, pp. 306-313

Wysocka, Elzbieta: Agatha Re-appears, restaureringsrapport i regi af C3: Center for Culture & Communication Foundation, 2008: http://www.incca.org/preservation/390-wysocka-e-agatha-re-appears-net-art-resoration-project.html

Netkunst links
Mark Napier
RTMark
etoy
Olia Lialina
Heath Bunting / Irational.org
Vuc Cosic
JODI
Alexei Shulgin
0100101110101101.ORG
Mogens Jacobsen
Michelle Teran
Anders Bojen og Kristoffer Ørum
Jens Wunderling
Christophe Bruno
Constant Dullaart
Web 2.0 Suicide Machine

E-mail lister, fora og udstillings sites
Rhizome.org
Nettime
Artnode.org
7-11 (ikke længere aktiv)
artificial.dk
afsnitp.dk
Dia center
turbulence.org

Whitneys Artport
adaweb

Festivaler:
The Influencers
Transmediale
Ars Electronica
Electrohype
Next5minutes

Digital kultur:
Neural
Wired
Eyebeam
Furtherfield